Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nieuws

In samenwerking met Sankofa TV en andere kanalen produceert GAM we al jaren televisieprogramma's. Deze programma's worden met weinig middelen gemaakt. De deskundigheid binnen de organisatie voor het organiseren, schrijven en in elkaar zetten van de films is de laatste jaren in hoge mate toegenomen.  

De programma's weerspiegelen altijd de problemen in de maatschappij. Hierin spelen gezondheidszorg, arbeidsmarkt, scholing, educatie over opvoeding en inburgering altijd een belangrijke rol. In de films wordt Engels gesproken, aangezien de doelgroep die we willen bereiken de Nederlandse taal onvoldoende machtig is. In 2008 wil GAM afleveringen produceren met aandacht voor de volgende onderwerpen.

De Nederlandse taal: veel hoogopgeleide Afrikanen werken momenteel in functies beneden hun competentie. Dit is voor het overgrote deel te wijten aan onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Via deze aflevering wil GAM de leden van de Afrikaanse gemeenschap stimuleren zich (verder) te verdiepen in de Nederlandse taal. Stichting GAM wil zo deze mensen prikkelen met hun volle capaciteit mee te draaien in de Nederlandse maatschappij. 

Integratie: In deze aflevering worden Afrikanen gestimuleerd om actief mee te werken aan de integratie in Nederlandse cultuur. Veel Afrikanen accepteren geloven dat ze maar tijdelijk in Nederland verblijven. Dit weerhoudt ze ervan om te integreren, wat vaak een onmogelijke spagaat oplevert. Afrikanen worden in deze aflevering gestimuleerd om deze spagaat op te lossen en hun situatie te accepteren. 

Investeren in de kinderen: In deze aflevering worden ouders voorgelicht over opvoeding; Er zal met name gewezen worden op het belang van onderwijs. Kinderen moeten door hun ouders gestimuleerd worden om te leren. Ouders moeten zich actiever bezighouden met de opleiding van hun kinderen.

Tienerzwangerschappen: Een aflevering voor en over tieners en kinderen. Deze aflevering heeft twee doelen. Ten eerste moeten de tieners gestimuleerd worden om voorzichtig met seksuele relaties om te springen. Ten tweede moeten jonge moeders gestimuleerd worden niet bij de pakken neer te gaan zitten. Zij moeten aan hun toekomst blijven werken en hun opleiding afmaken.

Alcoholisme: De afgelopen jaren ziet GAM een probleem ontstaan in de gemeenschap. Veel Afrikanen zijn om verschillende redenen niet tevreden met hun leven in Nederland. Door het wegvallen van de sociale structuur worden deze problemen niet meer op een natuurlijke wijze verwerkt. Dit leidt meer en meer tot alcoholisme binnen de gemeenschap. GAM wil er met deze aflevering op wijzen dat mensen hun problemen moet delen met elkaar. De leden van de Afrikaanse gemeenschap moeten opnieuw leren praten over hun leven en de bijbehorende problemen.